Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Tin tức và sự kiện
THÔNG BÁO HOẢN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/01/2022

 THÔNG BÁO HOẢN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/01/2022

THÔNG BÁO

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

THÔNG BÁO

 

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2017

Xem chi tiết trên Thông báo trong mục Cổ Đông

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

     Ngày 24 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đã tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018)

 Ngày 29/04/2014 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018). Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Kết quả đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm 2013.

 

Thông báo nhận làm đại lý đấu giá cho Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hòa

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hòa, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hoà.

MINEXCO: Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần

Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản Khánh Hòa.

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hòa

Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của  Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 02/03/2009 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...