Đăng Ký  

  
 Thông tin
 Sản phẩm
 Giỏ hàng
Sản phẩm SL Tiền  
Tổng 0 0
Xem giỏ hàng
 Tìm kiếm
Từ khóa
Danh mục
 Hình ảnh
GẠCH LÁT NỀN (18)
Đen đỏ 160-13 020
Thêm vào giỏ hàng
Đen đỏ 160-13
Mã sản phẩm: 020
Đơn giá: $11.000
$15.000
 
Two-color aesthetic brick
Đỏ tươi 121-13 006
Thêm vào giỏ hàng
Đỏ tươi 121-13
Mã sản phẩm: 006
Đơn giá: $14.000  
Sản phẩm gạch lát vỉa hè cao cấp
Đỏ tươi 1001-13 018
Thêm vào giỏ hàng
Đỏ tươi 1001-13
Mã sản phẩm: 018
Đơn giá: $14.000  
Sản phẩm gạch lát cao cấp
Đỏ tươi 129-13 008
Thêm vào giỏ hàng
Đỏ tươi 129-13
Mã sản phẩm: 008
Đơn giá: $14.000  
Sản phẩm gạch lát vỉa hè cao cấp
Đỏ tươi 1002-13 017
Thêm vào giỏ hàng
Đỏ tươi 1002-13
Mã sản phẩm: 017
Đơn giá: $14.000  
Sản phẩm gạch lát cao cấp
Đỏ tươi 160-13 011
Thêm vào giỏ hàng
Đỏ tươi 160-13
Mã sản phẩm: 011
Đơn giá: $14.000  
Sản phẩm gạch lát vỉa hè cao cấp
Trang 123>
SẢN PHẨM MỚI
Xam tro 48-13 025
Thêm vào giỏ hàng
Xam tro 48-13
Mã sản phẩm: 025
Đơn giá: $14.000  
Là sản phẩm dùng để chỉnh trang đô thị
Vàng tươi 124-13 022
Thêm vào giỏ hàng
Vàng tươi 124-13
Mã sản phẩm: 022
Đơn giá: $14.000  
Loại gạch lát vĩa hè cao cấp
Xám đen 129-13 024
Thêm vào giỏ hàng
Xám đen 129-13
Mã sản phẩm: 024
Đơn giá: $14.000  
Loại gạch lát cao cấp
Đỏ vàng 160-13 021
Thêm vào giỏ hàng
Đỏ vàng 160-13
Mã sản phẩm: 021
Đơn giá: $15.000  
Gạch hai màu có tính thẩm mỹ cao
Vàng tươi 1002-13 023
Thêm vào giỏ hàng
Vàng tươi 1002-13
Mã sản phẩm: 023
Đơn giá: $14.000  
Loại gạch lát vĩa hè cao cấp
Đen đỏ 160-13 020
Thêm vào giỏ hàng
Đen đỏ 160-13
Mã sản phẩm: 020
Đơn giá: $11.000
$15.000
 
Two-color aesthetic brick
CÔNG TY CỔ PHẦN TERTICO
Địa chỉ: Khu công nghiệp Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3743529 - Fax: 058.3743529
GPKD: ... - Phụ trách: Ông Phạm xuân Vĩnh