Đăng Ký  

  
 Thông tin
 Sản phẩm
 Giỏ hàng
Sản phẩm SL Tiền  
Tổng 0 0
Xem giỏ hàng
 Tìm kiếm
Từ khóa
Danh mục
 Hình ảnh
  
Quản lý chất lượng và Đăng ký hợp quy sản phẩm

Ngày 28/1/2015, Công ty KENCERT đã đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH một thành viên Minexco Granite Khánh Hòa cho lĩnh vực chế biến và kinh doanh đá ốp lát phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008. 

Ngày 2/4/2015, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy với sản phẩm vật liệu xây dựng đá ốp lát của Công ty TNHH một thành viên Minexco Granite Khánh Hòa sản xuất gồm hai loại: Đá Tím Tân Dân và Đá Trắng Suối Lau.

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINEXCO GRANITE KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Phương  Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0583)828255/3934273; Fax: (0583)828255/934273
Email: granco@minexco.com.vn; Website: www.minexco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201202370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  Khánh Hòa cấp
(đăng ký lần đầu ngày 22/7/2010, đăng ký thay đổi lần 4 tháng 7/2016)
  Thiết kế bởi CenIT, phụ trách nội dung: ông Trần Lê Hồng.