Đăng Ký  

  
 Thông tin
 Sản phẩm
 Giỏ hàng
Sản phẩm SL Tiền  
Tổng 0 0
Xem giỏ hàng
 Tìm kiếm
Từ khóa
Danh mục
 Hình ảnh
 Hệ thống phân phối
Hệ thống đại lý của công ty

I. Nhà máy chế biến đá Granite Tân Dân, địa chỉ: Thôn Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3912357, Fax: 058. 3912567; cơ sở chế biến sản xuất đá ốp lát của Công ty;         

II. Bộ phận Bán hàng tại Vạn Ninh, địa chỉ: Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3934273, Fax: 058. 3934273; gồm các Phòng nghiệp vụ của Công ty;

III. Bộ phận Bán hàng tại Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3828255, Fax: 058. 3828255; gồm các Phòng nghiệp vụ của Công ty.

            

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINEXCO GRANITE KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Phương  Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0583)828255/3934273; Fax: (0583)828255/934273
Email: granco@minexco.com.vn; Website: www.minexco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201202370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  Khánh Hòa cấp
(đăng ký lần đầu ngày 22/7/2010, đăng ký thay đổi lần 4 tháng 7/2016)
  Thiết kế bởi CenIT, phụ trách nội dung: ông Trần Lê Hồng.