Đăng Ký  

  
 Thông tin
 Sản phẩm
 Giỏ hàng
Sản phẩm SL Tiền  
Tổng 0 0
Xem giỏ hàng
 Tìm kiếm
Từ khóa
Danh mục
 Hình ảnh
Hệ thống đại lý của công ty

I. Nhà máy chế biến đá Granite Tân Dân, địa chỉ: Thôn Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3912357, Fax: 058. 3912567; cơ sở chế biến sản xuất đá ốp lát của Công ty;         

II. Bộ phận Bán hàng tại Vạn Ninh, địa chỉ: Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3934273, Fax: 058. 3934273; gồm các Phòng nghiệp vụ của Công ty;

III. Bộ phận Bán hàng tại Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3828255, Fax: 058. 3828255; gồm các Phòng nghiệp vụ của Công ty.

            

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINEXCO GRANITE KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Phương  Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0583)828255/3934273; Fax: (0583)828255/934273
Email: granco@minexco.com.vn; Website: www.minexco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201202370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  Khánh Hòa cấp
(đăng ký lần đầu ngày 22/7/2010, đăng ký thay đổi lần 4 tháng 7/2016)
  Thiết kế bởi CenIT, phụ trách nội dung: ông Trần Lê Hồng.