Tin nóng
 Photos
HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Một số hình ảnh về hoạt động trong các phòng thí nghiệm của công ty...

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...