Tin nóng
 Photos
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Một số hình ảnh về sản phẩm của Bộ Phận Xuất Khẩu Cát...


Cát Đầm Môn


Cát Cam Ranh

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...