Tin nóng
 Photos
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

Sơ đồ dây chuyền công nghệ dạng tổng quát của Bộ Phận Xuất Khẩu Cát...

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...