Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hòa

Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của  Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 02/03/2009 như sau:

1.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua:

3.263.900 cổ phần

3.263.900 cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

10.800 đồng/cổ phần

4.

Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó:  Tổ chức: 0            Cá nhân: 105

105

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

564.800 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

105

7.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

564.800 cổ phần

8.

Khối lượng đặt cao nhất:

50.000 cổ phần

9.

Khối lượng đặt thấp nhất:

500 cổ phần

10.

Giá đặt mua cao nhất:

12.000 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

10.800 đồng/cổ phần

12.

Giá đấu thành công cao nhất:

12.000 đồng/cổ phần

13.

Giá đấu thành công thấp nhất:

10.800 đồng/cổ phần

14.

Giá đấu thành công bình quân:

10.810 đồng/cổ phần

15.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:  Tổ chức: 0         Cá nhân: 105

105

16.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

564.800 cổ phần

0 cổ phần

17.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

6.105.540.000 đ

18.

Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:

03/03/2009 – 16/03/2009

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...