Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
MINEXCO: Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần

Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản Khánh Hòa.

* Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản Khánh Hòa

* Địa chỉ doanh nghiệp: 248 Thống Nhất, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

* Vốn điều lệ: 140 tỷ đồng

* Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.263.900 cổ phần

* Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 105 NĐT; trong đó:

o Tổ chức: 0 NĐT

o Cá nhân: 105 NĐT

* Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 564.800 cổ phần; trong đó:

o Tổ chức: 0 CP

o Cá nhân: 564.800 CP

* Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 26/02/2009

* Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 02/03/2009.

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...