Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
THÔNG BÁO HOẢN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/01/2022

 THÔNG BÁO HOẢN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/01/2022

 HĐQT xin thông báo hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên ngày 27/01/2022

     - Thời gian dự kiến tổ chức sẽ được thông báo trên website ww.minexco.com.vn

Trân trọng./

(Tải file đính kèm tại đây)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...