Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
THÔNG BÁO

 

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

 

Nội dung chi tiết xem trong mục : Cổ Đông - Thông báo.

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...