Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2017

Xem chi tiết trên Thông báo trong mục Cổ Đông

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...