Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 Liên hệ
Mời quý khách nhập đầy đủ các nội dung dưới đây và nhấn nút Gửi
Họ tên  
Email   
Điện thoại
Công ty
Về việc
Chủ đề  
Nội dung  
   
 Vị trí
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...