Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Một số chứng nhận của công ty theo tiêu chuẩn của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng...

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...