Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Việt Đức (KHAVIWOOD)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...